Ved oprettelse af den personlige profil accepterer du disse betingelser for brug af BoligServiceBogen. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående betingelser, kan vi desværre ikke tilbyde dig at bruge BoligServiceBogens mange faciliteter.

Betingelser for ansøgning om energitilskud

Tilskud til realisering af energi besparelser kan søges af boligejere, private udlejere, boligforeninger og andelsboligforeninger.

Afhængig af hvilket energiselskab boligejeren vælger som modtager, gives tilskud til en del af ”standardværdikatalogets” spareforslag.

Den tilskudsberettigede KWh-besparelse er fast i standardværdikataloget og administreres og revideres af Teknologisk Institut.

Da energiselskaberne giver tilskud, bekræfter boligejeren med sin ansøgning, at energibesparelserne overdrages til det valgte energiselskab, som efterfølgende kan indberette de realiserede energibesparelser til Energistyrelsen, som en del af energiselskabernes energispareindsats som aftalt med energiministeren. Energiselskabernes aftale kan ses på Energistyrelsens hjemmeside, se her.

Bygningsejeren bekræfter med sin ansøgning, at der på ansøgningstidspunktet ikke er truffet bindende aftale med en håndværker om udførelsen, og at der ikke er indkøbt materialer.

Ansøgeren kan efter ansøgning om tilskud (direkte eller gennem aktør) ikke overdrage sin energibesparelse til et andet selskab eller få tilskud for de samme energibesparelser fra et andet selskab.

Ansøgning

Ansøgning om tilskud skal indsendes elektronisk med anvendelse af Nem Id og skal godkendes af Boligservicebogen før arbejdet igangsættes eller materialer bestilles.

Det forudsætter, at ansøger er bruger af Boligservicebogen.

Ansøger skal i ansøgningen oplyse den adresse, hvor energisparearbejderne skal udføres. Ansøger vil modtage sit tilsagn på mail og tilsagn vil tillige fremgå på ansøgers brugerprofil på Boligservicebogen.

For at modtage tilskud skal energisparearbejdet være afsluttet senest 6 måneder efter tilskudstilsagn og ansøgning om udbetaling af tilskud skal indsendes elektronisk med anvendelse af Nem Id i det kalenderår arbejdet er afsluttet. Hvis disse kriterier ikke er opfyldt, bortfalder tilskuddet.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet er skattefrit og udbetales til ansøgers konto ca. 4 uger efter godkendelse. Tilskud på under 750 kr. inkl. moms udbetales ikke.

Boligservicebogen kan forlange dokumentation af udførte arbejder i form af fakturaer fra håndværkere, fakturaer på køb af materialer og/eller billeder.

Hvis den fremsendte dokumentation ikke er fyldestgørende og ikke kan eftersendes eller fremskaffes vil bortfalder tilskuddet.

Energiselskaberne foretager stikprøvekontrol af udførte energisparearbejder. Viser stikprøvekontrollen, at arbejderne ikke er gennemført i henhold til ansøgningen, skal ansøgeren tilbagebetale det fulde tilskudsbeløb tillagt et ekspeditionsgebyr på 500 kr.

Cookies på boligservicebogen.dk

En datafil, som gemmes på din computer kaldes en cookie og indsamler data om din brug af hjemmesiden. Nedenfor finder du en beskrivelse af hvordan du håndterer en cookie og hvad Boligservicebogen bruger den til.

En cookie er en datafil, som en hjemmeside gemmer på din computer for at kunne genkende din computer, næste gang du besøger hjemmesiden. Cookies sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver og indeholder oplysninger såsom f.eks. om en bruger er logget på hjemmesiden, hvordan brugeren anvender hjemmesiden og hvad brugeren ledte efter på hjemmesiden. En cookie er en passiv fil, som ikke kan sprede virus eller andre skadelige programmer som spyware og malware på din computer. Dens primære funktion på boligservicebogen.dk er at hjælpe med at analysere, hvordan hjemmesiden bruges, for at administratoren af hjemmesiden kan forbedre brugeroplevelsen. I nogle tilfælde kan en cookie være påkrævet for at levere en service på hjemmesiden.

Cookies slettes ofte automatisk fra browseren, når den lukkes (såkaldte session-cookies). Cookies kan også indsættes med en vis udløbstid, så data eksisterer i en kortere eller længere periode (permanente cookies). Permanente cookies gemmes ofte på harddisken. Boligservicebogen.dk bruger både session- og permanente cookies, da de begge er nødvendige til forskellige sporingsformål.

Derudover skelner man ofte mellem førsteparts cookies og tredjeparts cookies. Førsteparts cookies indsættes af den side, som brugeren besøger. Tredjeparts cookies indsættes af en tredjepart, som har et element, der er indlejret på den side, som brugeren besøger. Tredjeparts cookies indsættes blandt andet af webanalyseprogrammer.Boligservicebogen kan gøre brug af begge slags cookies.

Boligservicebogens anvendelse af cookies bruges af en eller flere følgende grunde;

  • Operationelt nødvendigt - gør det muligt for os at drive vores hjemmeside, tjenester, applikationer og værktøjer samt sikre deres sikkerhed og giver dig mulighed for at få adgang til vores hjemmesider, tjenester, applikationer og værktøjer.
  • Ydelsesrelateret - er nødvendige for at vurdere resultaterne af vores hjemmesider, tjenester, applikationer og værktøjer.
  • Funktionalitetsrelateret- tilbyder dig forbedret funktionalitet, når du bruger vores hjemmesider, tjenester, applikationer og værktøjer
  • Reklame eller målretning - bliver brugt af os eller vores tredjeparts-annoncører til at levere indhold til vores hjemmesider herunder reklamer, der er af interesse for dig

Ønsker du at læse mere om hvordan du administrerer dine cookies - så læs mere her; http://minecookies.org/cookiehandtering

Øvrige betingelser for brug af www.BoligServiceBogen.dk

BoligServiceBogen gør det nemt for dig, at søge om tilskud til energirenoveringer, indhente tilbud på håndværkerydelser m.v. Du er ikke forpligtet til at gøre brug af BoligServiceBogens samarbejdspartnere, og kan derfor frit tage de oplysninger, du har samlet om din ejendom og sende dem til en anden håndværker, forsyningsselskab mv.

BoligServiceBogen påtager sig ikke noget ansvar for rådgivning eller arbejder i øvrigt udført af vores samarbejdspartnere. BoligServiceBogen formidler alene kontakten. Det er således også den enkelte rådgivers almindelige handelsbetingelser, som gælder for udførsel af dennes arbejde, betaling herfor mv.

Det er den enkelte brugers ansvar at tjekke, at de oplysninger, der sendes via BoligServiceBogen til forsyningsselskaber, håndværkere og rådgivere er korrekte. BoligServiceBogen påtager sig intet ansvar herfor, da BoligServiceBogens viden alene baserer sig på offentligt tilgængelige informationer og de informationer du selv tilføjer BoligServiceBogen.

Brug af BoligServiceBogen

BoligServiceBogen er alene til privat brug.

Det er ikke tilladt at bruge BoligServiceBogens muligheder for at opbevare data til brug for opbevaring og formidling af data, som ikke er relevant for den pågældende bolig. Dataopbevaringsmulighederne er således alene til brug for opbevaring af håndværkerregninger, byggesager, forsikringsoplysninger, tilstandsrapporter o.lign.

Får BoligServiceBogen mistanke om misbrug, har BoligServiceBogen ret til uden yderligere varsel at lukke for den pågældende brugerkonto, hvorved adgangen til kontoen spærres. Brugerkontoen slettes helt efter 6 mdr. hvis det ikke forinden er godtgjort, at der ikke er tale om misbrug af BoligServiceBogens faciliteter.

Den enkelte bruger har mulighed for at opbevare indtil 30MB data.

Datahåndtering – adgang til data, sletning af data og NEMID

Adgang til data

Adgang til alle dine data håndteres via din e-mail-adresse og et password.

Hvis du ikke kan huske dit password kan du få et nyt tilsendt til din e-mail.

Du har ret til at rette henvendelse til den dataansvarlige og få indsigt i, hvilke oplysninger der behandles om dig, hvorfor der behandles disse oplysninger, kategorier af de modtagere af oplysninger der er, samt få oplyst, hvor oplysningerne stammer fra.

Vi registrerer følgende data:

  • Vi har købt adgang til oplysninger via OIS, og har derfor adgang til disse oplysninger.
  • Vi registrerer herudover dine indtastninger, dvs. hvilke valg du har angivet på de enkelte sider. For anonyme brugere registreres kun selve indtastningerne, ikke email, geografiske oplysninger eller lignende. For registrerede brugere gemmes e-mail og adgangskode i en tilgængelig profil.
  • Vi registrerer også brugeradfærd for at følge, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Vi bruger Google Analytics. Værktøjet gør det muligt at se hvor mange brugere, der besøger de enkelte sider, fx forsiden, hvor længe de opholder sig på sitet og en række andre oplysninger. Brugernes indtastninger registreres ikke med Google Analytics, og vi kan således ikke følge den enkelte brugers adfærd, men få et billede af den generelle adfærd på hjemmesiden.
  • For hvert enkelt sidebesøg registreres sidens adresse og den besøgendes IP-nummer i logfiler på webserveren. Disse oplysninger anvendes kun til tekniske formål, fx undersøgelse af fejl.
  • For at anvende www.BoligServiceBogen.dk er man nødt til at tillade cookies i sin browser. En cookie er en lille kode, som et website lægger på din computer og gør det muligt at genkende dig som bruger.

Sletning af data

Ved oprettelse af den personlige profil er dine personlige brugerdata blevet knyttet til en eller flere boliger sammen med data omkring disse boliger.

Såfremt du ønsker at få slettet data omkring dig selv og dine boliger skal du rette henvendelse direkte til BoligServiceBogen. Se under punktet kontakt.

Sikkerhed Al data vedrørende BoligServiceBogen.dk opbevares på centrale servere, hvor der fysisk kun er begrænset adgang for betroede medarbejdere. Data beskyttes mod virus ved løbende opdatering af antivirusprogrammer. Herudover sikres data ved hjælp af daglige back-up.

Brug af NEMID

I forbindelse med registrering af energibesparende tiltag har Energistyrelsen og Energiselskaberne krav om yderligere bekræftelse af din identitet. Til dette formål anvender vi NEMID. Se www.nemid.dk for yderligere information om datasikkerheden ved brug af NEMID.

BoligServiceBogen gemmer data om de energibesparende tiltag, der søges via BoligServiceBogen. Udover CPR-nummer gemmer BoligServiceBogen ikke personfølsomme data.

Ja tak til Nyhedsbrev og målrettede tilbud

Ved accept af brugsbetingelserne for BoligServiceBogen accepterer jeg at modtage BoligServiceBogens nyhedsbrev:

Nyhedsbreve udkommer op til 3 gange pr. måned og vil indeholde artikler, gode råd og tilbud fra boligservicebogen.dk og vores samarbejdspartnere. BoligServiceBogen anvender boligspecifikke data for at optimere og rette tilbud og information til den enkelte boligejer.

I forbindelse med at sikre dig den mest optimale information anvender BoligServiceBogen data omkring din boligs energi- og vedligeholdelsesmæssige tilstand til sammen med vores samarbejdspartnere at præsentere tilbud og information, som burde være af interesse for netop dig.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet ved at følge anvisningerne i hver udsendt e-mail eller via hjemmesiden – boligservicebogen.dk

Du accepterer også, at vi giver oplysninger om din ejendom, herunder vedligeholdsmæssig stand og tidsplan for renovering, samt dit navn og adresse videre til vores samarbejdspartnere som vil kontakte dig med relevante tilbud.

Du kan til enhver tid via hjemmesiden www.boligservicebogen.dk fravælge at blive kontaktet af relevante leverandører.

Kontakt

BoligServiceBogen kan kontaktes her:

Bolig Service Bogen A/S, Fabrikvej 13, 8800 Viborg
Email: info@boligservicebogen.dk

Den dataansvarlige er:
Mikkel Åris, mikkel@boligservicebogen.dk